7. AİLENİN ELİNDEKİ RESMÎ KAYITLARA GÖRE SON HALKA

Bu ailenin elinde Merzifon Merkeze bağlı Hayreddin ve Yakub köylerinde arazileri olduğu ailece belirtilmektedir. Elimizdeki belgelere göre 1863 tarihinden bugüne kadar sülâlenin şeceresi resmî belgelerle sabittir. 1539 tarihli Siyâdet Belgesine göre ise, bu tarihten itibaren elimizdeki belgelerde isimler mevcut değildir.